'' Laten we onze energie
en krachten bundelen ''

om de groei van ons bewustzijn en welzijn te bevorderen.
- John Schrederhof

Mijn passie en missie

is om bij te dragen aan de ontwikkeling van bewustzijn, welzijn en (innerlijk) leiderschap in Nederland.

Dat doe ik o.a. door met mijn collega’s van Zelfbewust Academy bewustwordingsprogramma’s te begeleiden voor iedereen die het verlangen heeft om zichzelf verder te ontwikkelen.  We begeleiden vooral mensen die met hun dagelijkse werk het verschil maken voor het bewustzijn, welzijn en geluk van anderen, zoals coaches, trainers, psychologen, orthopedagogen, psychiaters, huisartsen en medisch specialisten.

Tot deze doelgroep behoren eveneens CEO’s (van middelgrote ondernemingen en organisaties) en directieleden van multinationals (uit o.a. Amsterdam, Londen, Parijs, Dublin, Berlijn, Stockholm, Jakarta, Singapore), die ik al meer dan 20 jaar begeleid bij de verdere ontwikkeling van hun bewustzijn en leiderschap.

Graag ben ik dienstbaar aan mensen die een staat van bewustzijn hebben bereikt, waarbij hun focus niet enkel op henzelf ligt, maar die tevens het verschil maken voor de kwaliteit van leven en werken van anderen. Mensen die zich bewust zijn dat ze een keuze hebben in hoe zij elke dag hun omgeving tegemoet treden en anderen (willen) inspireren om vanuit zelfbewustzijn, verantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap in het leven te staan.

Toekomstvisie

Wanneer voldoende mensen ervoor kiezen om zelfbewust in het leven te staan en hun kwaliteiten en talenten in te zetten voor het groter geheel, zal er een kritische massa ontstaan die de manier waarop we in onze cultuur leven, werken, communiceren, leiden, zorg verlenen, onderwijzen en zaken doen transformeert.

Deze transformatie zal bijdragen aan een hoger collectief bewustzijn, dat niet alleen onszelf maar ook toekomstige generaties ten goede komt.

Op deze manier creëren wij met elkaar een betere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen én alle kinderen die nog komen gaan. Een wereld die zich vooral kenmerkt door een hoge mate van vrijheid, welzijn, verbondenheid, welvaart, vervulling en innerlijke rust voor iedereen.

Op deze website kun je lezen waar deze drijfveer vandaan komt, hoe ik daar momenteel invulling aan geef en tot welke initiatieven en diensten dit heeft geleid.

Ik zie er zeer naar uit om - samen met mijn collega’s - ook jou van dienst te kunnen zijn, mocht je daar op dit moment behoefte aan hebben.

Ik zie een samenleving voor me

waar we liefdevol en respectvol met elkaar omgaan en elkaars autonomie en grenzen respecteren, zodat we ons niet alleen vrij maar ook verbonden voelen met elkaar. Een samenleving waar iedereen zich bewust is van zijn of haar unieke passies, kwaliteiten en talenten, deze inzet voor het groter geheel en daarbij blijdschap en diepgaande vervulling ervaart.

Een samenleving waarin leiders van bedrijven en overheidsinstellingen, succesvolle en innovatieve organisaties met een ziel creëren, waar teamleden vertrouwen, ruimte, teamgeest en vervulling ervaren. Een maatschappij waar leiders in alle sectoren bekend staan om hun vermogen om anderen te verbinden en te inspireren tot de realisatie van gemeenschappelijk doelen die het algemeen belang dienen.

Ik voorzie een gemeenschap waar de focus ligt op gezondheid i.p.v. zorg, omdat we ons steeds bewuster worden van de eenheid van lichaam, emotie, ziel en geest; hierdoor zullen we steeds beter in staat zijn om – preventief – voor onszelf te zorgen. Ik kijk uit naar een samenleving waar integrale zorg wordt geleverd door professionals die de mens achter de client centraal stellen en deze vanuit een holistisch en integraal perspectief benaderen; waar er sprake is van één geneeskunde die het beste uit alle geneeswijzen (regulier en alternatief) verenigt ten dienste van de client.

Wat ik voor onze toekomstige generaties wens is een onderwijssysteem dat uitgaat van de unieke interesses, kwaliteiten en talenten van ieder kind en waar zelf-ontplooiing centraal staat. Een onderwijssysteem dat kinderen niet alleen voorbereid op zinvol werk en een betaalde baan maar vooral ook op een liefdevol, gelukkig en succesvol leven.

Mijn kernwaarden

Authenticiteit

Ik heb tot mijn 31ste een leven geleid dat niet bij me paste en me niet vervulde.  Sinds die tijd ben ik me veel bewuster van wie ik ben en wat werkelijk belangrijk voor me is. Ik heb geleerd dat de sleutel tot vervulling en geluk is om eerlijk naar mezelf te zijn en naar mijn dieperliggende verlangens te luisteren en te handelen. Zolang ik dat doe ervaar ik vrijheid, passie en energie. Doe ik dat niet, dan raak ik uit flow en loopt alles vast.

Ontwikkeling

Blijven ontwikkelen beschouw ik als een hele belangrijke maar niet altijd even gemakkelijke opgave. Er is een deel in mij dat de neiging heeft om diepe karresporen te trekken en op automatische piloot door het leven te gaan. Het gevoel van comfort dat met ‘routines’ gepaard gaat vind ik prettig, maar als langzaam maar zeker mijn levenslust en passie verdwijnt, weet ik dat ik van mijn ‘padje’ af ben en dat ik word uitgenodigd om een nieuwe weg in te slaan.

Moed

Als ik terugkijk naar mijn leven tot op heden, dan zie ik dat de belangrijkste keuzes die ik heb gemaakt, de moed vereisten om bestaande zekerheden los te laten. Zo heeft het afstand nemen van een succesvolle loopbaan bij Shell waar ik een hoog inkomen genoot, me de ruimte geboden om mijn eigen organisatie op te richten, een verschil te maken voor anderen en innerlijke rijkdom te ervaren. Zo heeft een scheiding van de liefdevolle moeder van mijn kinderen, de ruimte geboden om een nieuwe relatie te creëren waarin ik mezelf durf te zijn, onvoorwaardelijke liefde ervaar en waarin we samen ontwikkelen, groeien en creëren.

Wijsheid

In mijn leven maak ik een belangrijk onderscheid tussen universele intelligentie en individuele kennis. Kennis vergaren doen we door iets tot ons te nemen of aan te leren. Universele intelligentie (of innerlijke wijsheid) door onbewuste aannames, overtuigingen en dogma’s los te laten en beperkende denkpatronen af te leren. Met de laatstgenoemde komen we meer en meer in contact met onze innerlijke wijsheid en krijgen we diepgaand inzicht in de dieperliggende oorzaken, principes en wetmatigheden die ons leven en onze omstandigheden bepalen.

Gezondheid

In de periode van 2012 tot 2016 ben ik in korte tijd tegen ernstige gezondheidsklachten aangelopen. Zo heb ik o.a. twee keer een netvliesloslating gehad, vier jaar lang met een ontsteking in mijn schouder rondgelopen en in 2014 een ernstige Lyme-infectie opgelopen, die vier jaar lang een zeer ingrijpende invloed op mijn leven heeft gehad. Een holistische aanpak heeft ertoe geleid dat ik momenteel klachtenvrij ben. Deze uitdagende fase in mijn leven heeft me doen beseffen dat een goede gezondheid geen vanzelfsprekend is en de basis vormt voor een leven van vitaliteit, vrijheid en vervulling.

Co-creatie

Ik heb lange tijd geloofd dat de wereld maakbaar is en mijn leven ingericht volgens dit Westerse principe.  Dat heeft me onder andere opgeleverd dat ik veel van mijn dromen heb weten te vervullen. Inmiddels weet ik dat dit slechts de helft van de waarheid is en dat er voor ieder van ons een roeping en lotsbestemming ligt, die zich op zielsniveau aandient en we kunnen ‘horen’ als we bereid zijn ernaar te luisteren. Ik vind het belangrijk om naar deze innerlijke stem te luisteren en open te staan voor de coïncidenties of schijnbare toevalligheden die zich in mijn leven voordoen, zodat ik  de boodschappen en lessen die er achter schuil gaan, kan ontvangen.

Compassie

Mijn streven is om mijn compassie voor anderen zoveel mogelijk uit te breiden. Dat doe ik vooral door mijn eigen bewustzijn verder te ontwikkelen en de schaduwkanten (beperkende patronen) die ik daarbij ontdek, te leren accepteren. Als ik iemand ontmoet die innerlijk verzet in mij oproept, ben ik mij ervan bewust dat me de mogelijkheid wordt geboden om iets over  mezelf te ontdekken dat ik nog niet heb erkend en omarmd.  Als ik daarin slaag, is de angel eruit en kan ik me gemakkelijker met deze persoon verbinden. ‘God only send you angels’ is een bekend gezegde waar ik in een dergelijke situatie de nodige  inspiratie en motivatie vindt.