Thuisbasis

In mijn partner Alies heb ik niet alleen een liefdevolle levenspartner gevonden, waarmee ik mij in vrijheid verbonden voel, maar ook een vrouw waarmee ik een passie voor bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei deel. We werken dan ook regelmatig samen aan verschillende projecten.

Ik heb drie prachtige zoons uit mijn eerste huwelijk en ben dankbaar voor de bijzondere relatie die ik met hen heb.

Mijn jeugd

Ik ben geboren in 1963, in dezelfde week dat een belangrijk leider, John F. Kennedy, werd vermoord. De belangrijkste tastbare herinnering die ik nog uit de beginperiode van mijn jeugd heb bewaard is een speciale uitgave van de Avrobode Televizier, die volledig was gewijd aan het leven en de dood van deze bijzondere man.

Mijn jeugd was alles behalve gelukkig. Het heeft mij vele jaren van heling, bewustzijnsontwikkeling en persoonlijke groei gekost om volledig los te komen van de eenzame en traumatische ervaringen die de eerste periode van mijn leven hebben gebracht. Inmiddels kan ik zeggen dat deze moeilijke periode een belangrijke inspiratiebron voor mijn huidige werk is..  

Mijn grote Inspiratiebron als kind was Albert Sweitzer, die als arts tot het eind van zijn leven mensen hielp in Gabon. Wat me vooral in hem aansprak was zijn onuitputtelijke commitment aan zijn medemens, zijn doorzettingsvermogen en de tropische en avontuurlijke omgeving waar hij zijn mooie werk deed. Het was deze inspiratie die me er vele jaren later toe bracht om voor Shell in de tropen te gaan werken. Maar al snel bleek daar dat het mij niet zo zeer om de tropen of het avontuur ging, maar vooral om compassie met de medemens.

Mijn ouders waren in mijn jeugd zeer actief als initiatiefnemers, vrijwilligers en bestuursleden in de omgeving waar ik woonde, of het nu om sport, wijkactiviteiten, ouderenzorg of ander vrijwilligerswerk ging. Als kind hielp ik hen vaak mee om dingen te organiseren en anderen te ondersteunen , hetgeen (bleek veel later) een grote invloed heeft gehad op mijn interesses en ontwikkeling als mens.

De start

Ik begeleid al mijn hele carrière teams, afdelingen en organisaties: op 24 jarige leeftijd werd ik bij Daf Trucks een van de jongste medewerkers in een leidinggevende functie. Twee jaar later werd ik benaderd door Ahrend en gevraagd om een logistieke re-organisatie  te leiden, hetgeen ik met veel plezier en belangrijke leerervaringen heb gedaan. De Nederlandse Vereniging voor Logistiek Management beschreef in die tijd de resultaten van dit succesvol project in het Handboek Logistiek.

Vier jaar later trad ik bij Shell in dienst als lid van de International Materials Management pool en begon ik mijn Shell carrière als internationaal consultant. Op 30 jarige leeftijd werd ik uitgezonden naar Shell Maleisië waar ik als Commercial Services Manager verantwoordelijk werd voor de inkoop en uitbesteding van alle diensten en goederen ter waarde van 600 miljoen €. Over een van mijn projecten schreef Stephen Covey een hoofdstuk in zijn boek “Living the 7 Habits”.

Azië

Met mijn overplaatsing naar Maleisië kwam een jongensdroom uit om ooit eens in de tropen (in het bijzonder zuidoost Azië) te kunnen wonen en werken. Geinspireerd door verhalen over Albert Schweitzer heb ik mijn keuzes rondom studie en werkgevers vooral laten bepalen door de kans om op enig moment naar de tropen te kunnen afreizen. De eerste maanden in Maleisië heb ik dan ook als een grote overwinning en belangrijk hoogtepunt ervaren.

Maar toen een half jaar later de piek voorbij was, brak een periode van leegte en gemis aan, die leidde tot het inzicht dat ik op een carrièrepad  was beland waar niet mijn hart lag. Om die reden sloeg ik verschillende interne aanbiedingen (waaronder vanuit Gabon, het land waar mijn inspiratiebron Albert Schweitzer lange tijd werkzaam was), af.

Een aaneenschakeling van persoonlijke en spirituele momenten in Maleisie leidden ertoe dat ik met mijn passie in contact kwam en een nieuwe visie voor mijn leven zich ontvouwde. Wat ik het allerliefste wilde was teruggaan naar Nederland om anderen te ondersteunen in een proces van bewustwording en persoonlijke groei. Om bij te dragen aan een samenleving waar mensen een sterkere verbondenheid met zichzelf en met anderen ervaren.

Ik ben als ‘westerling’ uiterst dankbaar voor het feit dat ik vier jaar in zuidoost Azië heb kunnen werken en wonen en verschillende aspecten van de oosterse cultuur aan den lijve heb kunnen ondervinden. Daar heb ik ervaren en aanschouwd welke impact oosterse filosofieën op de mens hebben en welke facetten van de westerse en oosterse levensfilosofieën universeel, uniform en aanvullend zijn.

Enkele jaren later

Enkele jaren later werd ik uit enkele honderden interne kandidaten geselecteerd om deel uit te maken van Shell’s Leadership and Performance Team (LEAP), een groep van change agents die in die tijd verantwoordelijk was voor de ondersteuning van Shell directies bij de ontwikkeling van leiderschap in de werkmaatschappijen. Ik greep met beide handen de kans om niet alleen een carrièreswitch  te maken, maar ook om naar Nederland terug te keren en eerste stappen te zetten om mijn nieuwe missie te vervullen.

Ook de overstap naar het LEAP-team nam het gevoel niet weg dat ik kans liet liggen om een groter verschil voor mensen te kunnen maken. In 1999 verliet ik Shell om zelf een trainings- en opleidingsorganisatie op te richten, die ik Center For Self Awareness (CSA) noemde, met als doel om mensen te ondersteunen in een proces van bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.

Een keerpunt

Met mijn collega’s begeleidde ik tot 2012 ruim 30.000 deelnemers uit 25 landen in een proces van bewustwording en persoonlijke groei. Achteraf bleken we met onze coachingsactiviteiten pioniers te zijn en heersten op woorden als ‘bewustwording’ en ‘persoonlijke ontwikkeling’ nog een groot taboe. Leren ‘voelen’ behoorde in die tijd nog tot het domein van de therapie en elkaar knuffelen werd in de eerste jaren nog als sectarisch beschouwd door kritische ‘toeschouwers’. Gelukkig zijn we vandaag de dag verder en erkennen velen het belang en de vruchten van persoonlijke ontwikkeling, emotionele intelligentie en verbondenheid met anderen.

In die periode leidde ik zo’n tweehonderd coaches en trainers op. Velen van hen hebben sinds die tijd hun eigen trainings- en opleidingsbureau opgericht en meestal met succes. De activiteiten van deze organisatie legden tevens de basis voor de oprichting van diverse stichtingen die een verschil maken in het leven van anderen: stichting Dream4kids, Smile4kids en FunCare4kids zijn slechts enkele voorbeelden hiervan. Zo vervult de Stichting Dream4kids al ruim 20 jaar de dromen van kinderen die een traumatische ervaring achter de rug hebben.

Heden

In 2013 heb ik samen met mijn levenspartner Alies, Zelfbewust Academy opgericht waar we programma’s voor (zorg)professionals begeleiden op het gebied van zelfzorg, bewustzijnsontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en innerlijk leiderschap.

Eind 2023 heb ik Holos Recovery Retreats opgezet, een netwerkorganisatie van 17 professionals uit de reguliere geestelijke gezondheidszorg én het complementaire veld, waarmee we holistische recovery retreats organiseren voor iedereen die last heeft van aanhoudende mentale, emotionele en/of psychosomatische klachten.

Momenteel werk ik aan de oprichting van het Centrum voor Transformatieve Therapie. Met de psychologen die zich hierbij aangesloten hebben, begeleiden we mensen middels Transformatieve Therapie, een zeer effectieve therapievorm die ik zo'n 10 jaar gelden ontwikkeld heb. In slechts 5 sessies boeken cliënten belangrijke resultaten die voor hen van belang zijn.