Authenticiteit

Ik heb tot mijn 31ste een leven geleid dat niet bij me paste en me niet vervulde.  Sinds die tijd ben ik me veel bewuster van wie ik ben en wat werkelijk belangrijk voor me is. Ik heb geleerd dat de sleutel tot vervulling en geluk is om eerlijk naar mezelf te zijn en naar mijn dieperliggende verlangens te luisteren en te handelen. Zolang ik dat doe ervaar ik vrijheid, passie en energie. Doe ik dat niet, dan raak ik uit flow en loopt alles vast.

Moed

Als ik terugkijk naar mijn leven tot op heden, dan zie ik dat de belangrijkste keuzes die ik heb gemaakt, de moed vereisten om bestaande zekerheden los te laten. Zo heeft het afstand nemen van een succesvolle loopbaan bij Shell waar ik een hoog inkomen genoot, me de ruimte geboden om mijn eigen organisatie op te richten, een verschil te maken voor anderen en innerlijke rijkdom te ervaren. Zo heeft een scheiding van de liefdevolle moeder van mijn kinderen, de ruimte geboden om een nieuwe relatie te creëren waarin ik mezelf durf te zijn, onvoorwaardelijke liefde ervaar en waarin we samen ontwikkelen, groeien en creëren.

Gezondheid

In de periode van 2012 tot 2016 ben ik in korte tijd tegen ernstige gezondheidsklachten aangelopen. Zo heb ik o.a. twee keer een netvliesloslating gehad, vier jaar lang met een ontsteking in mijn schouder rondgelopen en in 2014 een ernstige Lyme-infectie opgelopen, die vier jaar lang een zeer ingrijpende invloed op mijn leven heeft gehad. Een holistische aanpak heeft ertoe geleid dat ik momenteel klachtenvrij ben. Deze uitdagende fase in mijn leven heeft me doen beseffen dat een goede gezondheid geen vanzelfsprekend is en de basis vormt voor een leven van vitaliteit, vrijheid en vervulling.

Compassie

Mijn streven is om mijn compassie voor anderen zoveel mogelijk uit te breiden. Dat doe ik vooral door mijn eigen bewustzijn verder te ontwikkelen en de schaduwkanten (beperkende patronen) die ik daarbij ontdek, te leren accepteren. Als ik iemand ontmoet die innerlijk verzet in mij oproept, ben ik mij ervan bewust dat me de mogelijkheid wordt geboden om iets over  mezelf te ontdekken dat ik nog niet heb erkend en omarmd.  Als ik daarin slaag, is de angel eruit en kan ik me gemakkelijker met deze persoon verbinden. ‘God only send you angels’ is een bekend gezegde waar ik in een dergelijke situatie de nodige  inspiratie en motivatie vindt.

Ontwikkeling

Blijven ontwikkelen beschouw ik als een hele belangrijke maar niet altijd even gemakkelijke opgave. Er is een deel in mij dat de neiging heeft om diepe karresporen te trekken en op automatische piloot door het leven te gaan. Het gevoel van comfort dat met ‘routines’ gepaard gaat vind ik prettig, maar als langzaam maar zeker mijn levenslust en passie verdwijnt, weet ik dat ik van mijn ‘padje’ af ben en dat ik word uitgenodigd om een nieuwe weg in te slaan.

Wijsheid

In mijn leven maak ik een belangrijk onderscheid tussen universele intelligentie en individuele kennis. Kennis vergaren doen we door iets tot ons te nemen of aan te leren. Universele intelligentie (of innerlijke wijsheid) door onbewuste aannames, overtuigingen en dogma’s los te laten en beperkende denkpatronen af te leren. Met de laatstgenoemde komen we meer en meer in contact met onze innerlijke wijsheid en krijgen we diepgaand inzicht in de dieperliggende oorzaken, principes en wetmatigheden die ons leven en onze omstandigheden bepalen.

Co-creatie

Ik heb lange tijd geloofd dat de wereld maakbaar is en mijn leven ingericht volgens dit Westerse principe.  Dat heeft me onder andere opgeleverd dat ik veel van mijn dromen heb weten te vervullen. Inmiddels weet ik dat dit slechts de helft van de waarheid is en dat er voor ieder van ons een roeping en lotsbestemming ligt, die zich op zielsniveau aandient en we kunnen ‘horen’ als we bereid zijn ernaar te luisteren. Ik vind het belangrijk om naar deze innerlijke stem te luisteren en open te staan voor de coïncidenties of schijnbare toevalligheden die zich in mijn leven voordoen, zodat ik  de boodschappen en lessen die er achter schuil gaan, kan ontvangen.