Ik zie graag een samenleving waarin we liefdevol en respectvol met elkaar omgaan en elkaars autonomie en grenzen respecteren, zodat we ons niet alleen vrij maar ook verbonden voelen met elkaar. Een samenleving waar iedereen zich bewust is van zijn of haar unieke passies, kwaliteiten en talenten, deze inzet voor het groter geheel en daarbij blijdschap en diepgaande vervulling ervaart.

Ik geloof in een maatschappij waarin leiders van bedrijven en overheidsinstellingen, succesvolle en innovatieve organisaties met een ziel creëren, waar teamleden vertrouwen, waardering, ruimte, teamgeest en vervulling ervaren. Een maatschappij waar leiders in alle sectoren bekend staan om hun vermogen om anderen te verbinden en te inspireren tot de realisatie van gemeenschappelijk doelen die het algemeen belang dienen.

Ik voorzie een gemeenschap waar de focus ligt op gezondheid i.p.v. zorg, omdat we ons steeds bewuster worden van de eenheid van lichaam, emotie, ziel en geest; hierdoor zullen we steeds beter in staat zijn om – preventief – voor onszelf te zorgen. Ik kijk uit naar een samenleving waar integrale zorg wordt geleverd door professionals die de mens achter de client centraal stellen en deze vanuit een holistisch en integraal perspectief benaderen; waar er sprake is van één geneeskunde die het beste uit alle geneeswijzen (regulier en alternatief) verenigt ten dienste van de client.

Wat ik voor onze toekomstige generaties wens is een onderwijssysteem dat uitgaat van de unieke interesses, kwaliteiten en talenten van ieder kind en waar zelf-ontplooiing centraal staat. Een onderwijssysteem dat kinderen niet alleen voorbereid op zinvol werk en een betaalde baan maar vooral ook op een liefdevol, gelukkig en succesvol leven.

3D_Cover(Transparent_BG)