Op deze pagina schets ik mijn persoonlijke visie, missie en waarden.

Onder visie versta ik een beeld van de toekomstige werkelijkheid waar we diep van binnen naar verlangen.  Missie definieer ik als de weg en rol die we hebben gekozen om bij te dragen aan de totstandkoming van de visie. Waarden geven richting aan de kwaliteiten die we zullen moeten inzetten om onze missie te volbrengen.