Ik ben geboren in 1963, in dezelfde week dat een belangrijk leider, John F. Kennedy, werd vermoord. De belangrijkste tastbare herinnering die ik nog uit de beginperiode van mijn jeugd heb bewaard is een speciale uitgave van de Avrobode Televizier, die volledig was gewijd aan het leven en de dood van deze bijzondere man.

Zowel op de lagere als middelbare school haalde ik mooie cijfers, maar had moeite om geconcentreerd en gemotiveerd te blijven. Mijn belangstelling ging in die tijd uit naar hele andere dingen dan de meeste andere kinderen van mijn klas. Wat ik het liefste deed was de tijd nemen voor een diepgaander gesprek of het lezen van een boek dat mijn speciale aandacht trok. Zo las ik al op jonge leeftijd mijn eerste boek over Zen dat door een Japanse zenleraar was geschreven.

Mijn grote Inspiratiebron als kind was Albert Sweitzer, die als arts tot het eind van zijn leven mensen hielp in Gabon. Wat me vooral in hem aansprak was zijn onuitputtelijke commitment aan zijn medemens, zijn doorzettingsvermogen en de tropische en avontuurlijke omgeving waar hij zijn mooie werk deed.

Mijn ouders waren in die tijd zeer actief als initiatiefnemers, vrijwilligers en bestuursleden in de omgeving waar ik woonde, of het nu om sport, wijkactiviteiten, ouderenzorg of ander vrijwilligerswerk ging. Als kind hielp ik hen vaak mee om dingen te organiseren en anderen te ondersteunen , hetgeen (bleek veel later) een grote invloed heeft gehad op mijn interesses en ontwikkeling als mens.