Innerlijk leiderschap, de weg van vervulling

Innerlijk leiderschap is het vermogen om een leven te leiden dat je vervult, waarbij vervulling verwijst naar effectiviteit (verlangens weten te vervullen) en zingeving (weten welke verlangens je wilt vervullen). Innerlijk leiderschap omvat zowel de wetenschap van persoonlijke effectiviteit en succes als de kunst van loslaten en overgave.

Innerlijk of persoonlijk leiderschap vormt de kern en basis voor extern of interpersoonlijk leiderschap. Om de tijdloze wetten en dynamiek van leiderschap te kunnen begrijpen, is het nodig om te begrijpen hoe jezelf in elkaar zit, hoe je vat krijgt op jezelf en hoe je het leven creëert dat je wilt. Om mensen te leiden is persoonlijk leiderschap een must.

In de afgelopen 18 jaar heb ik het buitengewone voorrecht gehad om als coach ruim 15000 mensen uit 25 landen te begeleiden bij de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Mensen met verschillende geloofsovertuigingen en achtergronden en werkzaam in alle denkbare beroepsgroepen, van wetenschappers, ondernemers, kunstenaars en advocaten tot artsen, psychiaters en acteurs.

Ieder van hen heb ik leren kennen als een mens met bijzondere kwaliteiten en talenten en geheel eigen aspiraties voor de toekomst. Door hun verhalen heb ik kennis genomen van hun persoonlijke geschiedenis, een verleden waar zowel vreugdevolle als minder prettige of zelfs traumatische gebeurtenissen deel van uitmaakten. Een aantal van hen deelden over pijnlijk gebeurtenissen als mishandeling, incest, verkrachting, ernstige ongevallen, oorlogsgeweld en moord. Sommigen waren slachtoffer in een dergelijke situatie, anderen dader.

In het persoonlijk begeleiden van deze mensen heb ik de unieke kans gekregen om te leren wat mensen bewust en onbewust drijft in het leven. Door dit werk ben ik gaan zien wat maakt dat iemand gelukkig en succesvol door het leven gaat en wat hem of haar daarvan weerhoudt. Ik heb geleerd dat iemand’s persoonlijke geschiedenis niet in de weg hoeft te staan om vrijheid, innerlijke rust en vervulling te ervaren.

De begeleiding van mensen van over de hele wereld en mijn persoonlijke ervaringen in het westen en het verre oosten hebben de basis gelegd voor een visie op persoonlijk leiderschap die ik de Cyclus heb genoemd. Deze visie vervat de essenties van zowel westerse als oosterse levensfilosofieën, als samenhangende en onlosmakelijke delen van een groter natuurlijk geheel, een allesomvattende visie op mens-zijn, persoonlijk leiderschap en leven.

De Cyclus staat voor een heldere en krachtige visie op het leven. Het is een visie op persoonlijk leiderschap die ons uitnodigt om met nieuwe ogen te kijken naar hoe we met onszelf en met onze omgeving omgaan. Het leert ons nieuwe manieren van zien en leven waardoor wij onszelf en de wereld om ons heen beter begrijpen.

In de Cyclus zijn de essenties van zowel westerse als oosterse levensfilosofieën vervat als samenhangende en onlosmakelijke delen van een groter geheel, een allesomvattende visie op het leven en mens-zijn. Ik heb deze verschillende levensfilosofieën lange tijd als losstaande elementen en tegenpolen gezien, maar realiseer me inmiddels dat voor geluk en succes de integratie van beiden essentieel is.

Zonder onze diepste opvattingen en geloofsovertuigingen op te hoeven geven, kunnen we met deze visie een uitweg vinden uit het dualistische wereldbeeld dat in velen van ons leeft. Iedereen kan De Cyclus gebruiken, ongeacht wat hij wel of niet gelooft. Het is gebaseerd op universele en tijdloze wetten die overal en altijd van toepassing zijn.

De Cyclus laat ons zien hoe de natuurlijke cyclus verloopt van alles wat is en leeft. Zoals de nacht in de ochtend overgaat, de lente op de winter volgt, een zaadje tot boom uitgroeit en een menselijk verlangen tot vervulling leidt, simpelweg omdat het leven nu eenmaal zo is. Kennis van de Cyclus leert ons te vertrouwen op het natuurlijke verloop van dingen en brengt ons rust in een wereld die continu in beweging is.

Met de vele inzichten die de Cyclus brengt, ontvouwt een ogenschijnlijk chaotische en complexe wereld zich tot een helder en eenvoudig model van groei en creatie. Dit model is zo eenvoudig dat je mind het misschien moeilijk vindt om het te accepteren, het wil immers alles per se ingewikkeld maken. Ik nodig je uit om je niet door haar stem van de wijs te laten brengen, maar jezelf de mogelijkheid te gunnen om de kracht van de eenvoud – zoals de lijfspreuk van de Samourai luidde – in je leven te laten zegevieren.

De Cyclus kent als uitgangspunt dat we ieder moment van de dag verlangens in ons dragen, ook al zijn we ons daar doorgaans niet van bewust. Het leidt ons stap voor stap door het natuurlijke proces van verlangen naar verwezenlijking en laat zien wat er voor nodig is om onze hartenwensen te kunnen realiseren. Het maakt ons eveneens bewust van de valkuilen die we onderweg kunnen tegenkomen, waardoor we onszelf kunnen vangen als het nodig is. Het model biedt daarmee een belangrijk instrument voor persoonlijke effectiviteit.

De Cyclus kent als tweede (en evenzo belangrijk) uitgangspunt dat onze levensomstandigheden ons op ieder moment belangrijke informatie bieden, ook al staan we daar nog niet altijd voor open. Het veronderstelt dat alle elementen in het universum samenwerken om ons ertoe aan te zetten onze vastgeroeste denkpatronen los te laten en op een hoger bewustzijnsniveau te leven. Deze elementen ondersteunen ons in een proces van spirituele ontwikkeling hetgeen betekent dat ze ons uitnodigen om stapsgewijs los te laten wat we niet zijn om dichter bij onze ware aard te komen en in vrijheid te leven.

Als we de Cyclus visie toepassen in onze manier van leven, dan stelt deze ons in staat om onszelf en de buitenwereld op een harmonieuze manier tegemoet te treden en onze toekomst met een natuurlijke vanzelfsprekendheid – in een staat van flow – vorm te geven. We kunnen daarmee ons totale energiepotentieel vrij laten stromen en zijn een integraal deel van de creatieve levensstroom die het leven te bieden heeft.

Wil jij je innerlijk leiderschap verder ontwikkelen en meer flow ervaren in je leven, dan nodig ik je uit om deel te nemen aan het flow programma Innerlijk Leiderschap dat ik eenmaal per jaar met mijn partner Alies facilitair.  Voor meer informatie verwijs ik je graag www.zelfbewust.org/, waar je uitgebreide informatie over dit unieke programma vindt. Je kunt me ook bellen op 06-18966997