3D_Cover(Transparent_BG)

Fragmenten uit: ‘Nederland zoekt leiders’

Leiderschap gaat niet over de positie in het bedrijf of de titel van de functie, maar over het vermogen om mensen te verbinden en te inspireren. De leider vereenzelvigt zich niet met zijn (of haar) rol of positie, maar met zijn visie voor een betere wereld. Hij ervaart dankbaarheid bij de gedachte dat hij een rol vervult waarin hij een unieke en maximale bijdrage aan anderen levert.

Leiderschap is een manier van zijn, niet een aangeboren talent. We zijn allemaal in staat om leiderschap te ontwikkelen, hetgeen bewustzijn, oefening en ervaring vraagt. Leiderschapsontwikkeling is een continu proces dat een leven lang voortduurt als we dat willen. Onze leiderschapsstijl groeit met onze leeftijd en ervaring mee, daar is geen ontkomen aan, mochten we dat al willen. Schuilt de kracht van een jongere leider vooral in kwaliteiten als focus en daadkracht en de wil om kundig en succesvol te zijn, die van een oudere leider is vooral gestoeld op overzicht, afstemmen en bijdragen oftewel op betekenisvol zijn.

Een effectieve leider handelt in lijn met wie hij is en waar hij diep van binnen naar verlangt en voor staat. Hij gedraagt zich in overeenstemming met zijn visie en waarden. Hij deelt openlijk zijn verlangens en zijn visie voor de toekomst. Wat hij zegt en doet is in lijn met zijn visie; hij voegt de daad bij het woord. De leider balanceert tussen richting geven en volgen. Hij weet dat hij met een heldere visie voor ogen richting moet geven aan zijn acties en die van de teamleden om het hogere doel van de organisatie te verwezenlijken. Hij weet ook dat het net zo belangrijk is om de signalen uit de omgeving te volgen, omdat ze de weg wijzen naar blijvend succes.

De leider is er om zijn teamleden te dienen, niet andersom. Dienstbaar zijn aan anderen en daarmee aan het grotere geheel, is het hoogste doel van de leider. Hij weet dat met het dienen van dit hoogste doel, hij ook zichzelf dient omdat geen andere opgave zoveel persoonlijke vervulling brengt. Hij kenmerkt zich daarnaast door zijn bescheidenheid. Als het team een belangrijke prestatie heeft geleverd, geeft hij zijn collega’s alle eer. Als er zaken fout zijn gegaan, kijkt hij eerst welke steken hij zelf heeft laten vallen.

De leider richt zich vooral op het cultiveren van zijn sterke punten, van de kernkwaliteiten en talenten die al volop in hem aanwezig zijn en bijdragen aan zijn succes. De leider ziet het als een belangrijke taak om mensen te verzamelen die zijn zwakkere kanten compenseren. Hij weet dat hij gezien zijn persoonlijkheidsstructuur onmogelijk kan uitblinken in alle leiderschapskwaliteiten die nodig zijn om een organisatie effectief te leiden. Hij weet ook dat het in het grootste belang van de organisatie en haar hogere doel is om deze hiaten in de leiding van de organisatie op te vullen.

Hij kijkt met open vizier naar de omgeving die blijvend in hoog tempo verandert en nieuwe diensten, strategieën of competenties van zijn organisatie vraagt. Hij luister met aandacht naar mensen om een centrale rol te kunnen vervullen in het verwezenlijken van de behoeften die bij hen en in de samenleving bestaan. De leider past zich gemakkelijk en op haast vanzelfsprekende wijze aan veranderende omstandigheden aan: omdat hij op zijn intuïtie vertrouwt, weet hij op het juiste moment producten, diensten, kennis, strategieën enzovoort los te laten die niet langer functioneel zijn.

De leider zoekt geen volgers maar leiders. De effectieve leider streeft naar een organisatie waarin leden verantwoordelijk in het leven staan en actief bijdragen aan het doel van de organisatie omdat deze in lijn is met hun eigen visie voor de maatschappij. Hij ziet het als een belangrijke taak om anderen te inspireren om zich blijvend te ontwikkelen en daarmee het beste uit zichzelf naar boven te krijgen.  Daarbij ligt het accent niet langer op het verzamelen van kennis en het leren van vaardigheden, maar vooral op het loslaten van gedragspatronen die de ontwikkeling en inzet van natuurlijke vermogens in de weg staan.