De Nieuwe Leider 

In een tijd waarin onze samenleving enorm in beweging is, is de roep naar leiderschap luider dan ooit. In deze dynamische en onzekere omgeving worden leiders voortdurend uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen en daarmee hun effectiviteit als leider te kunnen waarborgen.

Goed ondernemerschap is niet langer voldoende om een organisatie of team succesvol te begeleiden. Kwaliteiten als doelgerichtheid, standvastigheid, daadkracht, enthousiasme, overtuigingskracht, discipline en doorzettingsvermogen zijn belangrijk, maar niet langer toereikend om succesvol te zijn in een omgeving die zo onvoorspelbaar is. De huidige omgeving vraagt van leiders dat zij vooral kwaliteiten als nieuwsgierigheid, inlevingsvermogen, onbevangenheid, ontvankelijkheid, intuïtie, verbeeldingskracht, vertrouwen en aanpassingsvermogen verder zien te ontwikkelen.

Het succes van een bedrijf wordt grotendeels bepaald door de mate waarin de CEO of een directeur bereid is anderen de ruimte te bieden en in staat is om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van pro-activiteit, eigenaarschap en persoonlijk leiderschap. De CEO zal dan ook de juiste balans moeten zien te vinden tussen beheersen en loslaten.

De leider van nu wordt geconfronteerd met het feit dat de behoeften en verlangens van mensen in de afgelopen jaren fundamenteel zijn veranderd. Effectief leiderschap vraagt diepgaand inzicht in wat mensen beweegt en tegenhoudt en het vermogen om de leiderschapsrollen te vervullen die aan deze nieuwe behoeften tegemoet komen. Mensen willen zich op hun werk veilig, uitgedaagd, gehoord, erkend, gewaardeerd en geïnspireerd voelen. Velen zullen in de toekomst geen genoegen meer nemen met een werkomgeving die hier niet in voorziet en ook al zijn veel mensen in deze crisistijd nog wat terughoudend, zij zullen op zoek gaan naar een bedrijf en werkomgeving waar ze hun verlangens vervuld zien.

De toekomst zal worden bepaald door CEO’s die anderen weten te verbinden en te inspireren tot de realisatie van gemeenschappelijke doelen, die zowel het bedrijf en haar medewerkers als onze samenleving dienen. Op de lange termijn zullen enkel die ondernemingen overleven en floreren, waar de leider anderen tot leiderschap en groei weet te inspireren en in staat is om hen bij hun proces van groei en  ontwikkeling te ondersteunen.

Als jij je als leider geïnspireerd voelt om deze uitdaging aan te gaan, dan nodig ik je van harte uit om lid te worden van één van de Leadership Circles die ik momenteel begeleid:

Leadership Circles zijn ‘vaste’ groepen van 8 tot 12 CEO’s die eenmaal per kwartaal bij elkaar komen om even afstand te nemen van hun organisatie en nieuwe inzichten en inspiratie op te doen. Deelname aan een Leadership Circle is voor CEO’s die gecommitteerd zijn aan hun persoonlijke ontwikkeling en die van hun leiderschap, vanuit het besef dat hun niveau van bewustzijn van doorslaggevende invloed is op de effectiviteit, innovativiteit en continuïteit van het bedrijf.

De Leadership Circle biedt u de mogelijkheid om dit alles in een omgeving te doen waar u ontdekt met en leert van de ervaring en expertise van collega CEO’s. Hierdoor blijft u uw perspectief op uw organisatie verbreden en vernieuwen. We bouwen gezamenlijk aan een hecht en betrokken netwerk van support dat van onschatbare waarde is.

Een kennismakingsgesprek zal deel uitmaken van de toelatingsprocedure.

Voor meer informatie kijk op de site van Zelfbewust Academy (www.zelfbewustacademy.nl) of bel me even op 06-18966997